Buurtschappen Vlek B

Woongebieden

Binnen de woongebieden onderscheiden we twee woonmilieus; de scherven en de buurtschappen. De scherven vormen qua oppervlakte het grootste deel van het woongebied en worden gekenmerkt door een meer traditionele verkavelingsvorm zoals we die kennen in het bestaande deel van de wijk. De overige woningen gaan deel uitmaken van de zogenaamde ‘buurtschappen’. Deze woonvelden onderscheiden zich door hun bijzondere ligging en ruimtelijke structuur met daaraan gekoppelde woonvormen. De buurtschappen geven dit deel van Kernhem een heel eigen karakter.

Buurtschappen

• Scherven
• Wonen in het groen
• Wonen aan het water
• De lage buurtschap
• Geluidwalwoningen

Buurtschappen onderscheiden zich van de scherven door hun bijzondere ligging. De woningen worden aangepast aan hun specifieke omgeving. Er komen andere typen woningen dan in de rest van de wijk, bijvoorbeeld patiowoningen of drive-inwoningen. Deze woningtypen onderscheiden zich niet niet alleen qua vorm maar ook door kleur en materiaalgebruik. De buurtschappen verschillen ook onderling van elkaar en hebben ieder hun eigen karakter.

Deze informatie en nog veel meer kunt u vinden op: www.kernhemgroeit.nl

< vorige pagina