De Pronker - Beneden Leeuwen

Tekton Projectontwikkeling heeft het initiatief genomen woningbouw op de locatie Zijveld in Beneden-Leeuwen te ontwikkelen. Het Zijveld is een belangrijke entree voor Beneden-Leeuwen.

Het plangebied betreft het perceel dat omsloten wordt door de Van Heemstraweg, Het Zijveld en de Bonderweg. De locatie ligt in het overgangsgebied tussen de kern en het buitengebeid. De boerderij van de heer Van Oijen op de hoek van het plan zal herbouwd worden.

Het plan, de Pronker, voorziet in een speelse, luchtige en informele uitstraling van de gerealiseerde woningen. 
Wisselende goothoogten en materiaal- en kleurgebruik, dat aansluit bij de omgeving en de reeds bestaande woningen maken het een aantrekkelijk geheel.

> volgende pagina