11 woningen

In het middengebied worden middeldure en betaalbare woningen gerealiseerd. De dure woningen worden aan de randen gesitueerd en kunnen onder particulier opdrachtgeverschap gebouwd worden. Een nieuwe woonstraat vanaf de Bonderweg ontsluit het middengebied en komt uit op een autoluw plein.  

De woningen aan het plein zijn een combinatie van beneden-  en bovenwoningen en grondgebonden eengezinswoningen, gericht op starters en senioren.

Wij hebben op de Pronker een plan ontwikkeld van11 woningen en 8 vrije kavels. Inmiddels zijn alle woningen verkocht. Van de 8 kavels zijn er nog 2 te koop (ca 550 m2).

> volgende pagina