Kernhem - Ede

Kernhem ligt op de grens van de Veluwe en de Gelderse Vallei en kenmerkt zich door de aanwezigheid van verschillende landschapstypen. Juist door het landgoed-achtige karakter is dit een unieke locatie. Dit gebied met bijzondere cultuurkwaliteiten vroeg om een vernieuwende visie op het gebied van wonen, ecologie en duurzaamheid. De bestaande kwaliteiten in het gebied zijn zo goed mogelijk gehandhaafd. De hoogteverschillen in het gebied en de aanwezigheid van de vele houtwallen zijn in grote mate richtinggevend voor de stedenbouwkundige uitwerkingen voor geheel Kernhem geweest. Hieruit volgt ook dat er speciale aandacht is voor de vele vleermuizen die er voorkomen.

Tekton Projectontwikkeling heeft voor de gemeente Ede een plan ontwikkeld met een aantrekkelijk woon- en leefmilieu. Voor de ontwerpen van de diverse woningtypen zijn een zevental architecten ingeschakeld. In februari 2000 zijn we met de bouw begonnen.

Bij de grondgebonden woningen is bijzondere aandacht besteed aan de vormgeving van de hoekwoningen en de zijgevels van de tweekappers. Bij deze woningen is steeds sprake van een subtiel evenwicht tussen variatie en herhaling.

> volgende pagina