415 woningen

Een belangrijk aandachtspunt in Kernhem was het parkeren op eigen erf. Bij het ontwerp is bewust gekozen voor parkeeroplossingen die de auto uit het zicht van de straat haalt. Veelal wordt deze gevonden achter de woning of in garages op korte afstand van de woning. Speciaal aandachtspunt is ook zeer zeker het eigen straatmeubilair van de wijk. Dit draagt er toe bij dat de wijk een geheel eigen uitstraling heeft.
 
Bij de realisatie van Kernhem is een zeer hoog niveau van duurzaam bouwen van toepassing. Het hele gebied kent een bijzondere waterhuishouding, waarbij regenwater direct in de bodem wordt geinfiltreerd om de bestaande groenstructuur te behouden. De woningen zijn optimaal geisoleerd en er is kruipruimteloos gebouwd. Bijzonder is ook de brede toepassing van pv panelen en warmte terugwinning. Het plan Kernhem scoorde destijds een 3e plaats op de landelijke lijst voor Energieprestatie op Lokatie (EPL).
 
Het totale programma bestond uit 134 huurwoningen, 35 sociale koopwoningen, 190 rij- en hoekwoningen, 48 twee-onder-een kapwoningen, 47 vrijstaande woningen, 81 stadsherenhuizen, 2 wooneenheden zorginstelling en zorgcomplex Philadelphia

> volgende pagina