125 woningen

Een belangrijke hoofdas van de wijk Kernhem is de Laan van Kernhem. Hier hebben wij 125 statige herenhuizen en appartementen gebouwd.
 
De Laan van Kernhem is een cruciaal onderdeel van het hele gebied en moet diverse functies tegelijk vervullen. In de eerste plaats moet de bebouwing een buffer vormen voor het verkeerslawaai naar de achterliggende woningen en tevens een verbindend element vormen tussen het oude en nieuwe Ede. De bebouwing langs de Laan van Kernhem kenmerkt zich door een verticale geleding waardoor er geen sprake is van een langgerekt blok, maar van duidelijk individuele woningen met een stadskarakter. Bij de realisatie van Kernhem is een zeer hoog niveau van duurzaam bouwen van toepassing. Het hele gebied kent een bijzondere waterhuishouding, waarbij regenwater direct in de bodem wordt geinfiltreerd om de bestaande groenstructuur te behouden. De woningen zijn optimaal geisoleerd, er is kruipruimteloos gebouwd, bijzonder is ook de brede toepassing van pv panelen en warmte terugwinning.

Het plan Kernhem scoorde destijds een 3e plaats op de landelijke lijst voor Energieprestatie op Lokatie.
 

> volgende pagina