18 woningen

Het uitbreidingsgebied Rietkampen is gelegen aan de zuidkant van Ede langs de A12. In de Rietkampen zijn in de periode 1990 tot 1998 ongeveer 3.400 woningen gebouwd. De wijk heeft een hoog voorzieningenniveau: winkelcentrum, scholen, sporthal, medische voorzieningen zijn allen gelegen binnen de wijk of in de directe nabijheid. Het moderne winkelcentrum 'De Stadspoort' vormt als het ware een brug tussen de Rietkampen en de al eerder gerealiseerde woonwijk Maandereng. Het nieuwe ziekenhuis 'De Gelderse Vallei' in de Rietkampen vervult een duidelijke regionale functie. De Rietkampen is royaal opgezet met veel groenvoorzieningen. Langs de rijksweg loopt een brede geluidswal die geschikt is gemaakt voor recreatie.

Tekton heeft in deze wijk 18 woningen gerealiseerd in de jaren 1998 tot 1999.

> volgende pagina