Slijpkruik - Ede

Een goed voorbeeld van een project binnen de duurzame stedenbouw is de Slijpkruik. Maatregelen die zich richten op energiegebruik, grondstoffen, biodiversiteit en ruimte zijn bij duurzaam bouwen een vanzelfsprekendheid. Dus ook hier.

Een duurzame wijk is niet alleen milieuvriendelijk op dit moment, maar heeft een houdbaarheid tot in de verre toekomst. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van zonne-energie, zowel actief als passief.

Een ander aspect is de belevingswaarde voor de bewoner. Het landgebied sluit direct aan bij een omgeving met een landgoedkarakter. Maatregelen gericht op flora en fauna moeten dan ook daarmee in overeenstemming zijn.
De wijk moet ook een zodanige uitstraling hebben dat de bewoners met plezier en met zorgzaamheid, jarenlang in hun woning willen blijven wonen. Om het plan een eigen identiteit te geven ten opzichte van de omliggende bebouwing is door Tekton Projectontwikkeling gekozen voor een ander kleur- en materiaalgebruik.
Er zijn hier in totaal 33 woningen gebouwd. Binnen het plangebied (een voormalig stuk bedrijfsterrein) zijn ook een aantal vrije kavels uitgegeven.

Het gebied sluit direct aan op het landgoed Kernhem. Voor het groengebied rond boerderij  "De Slijpkruik" is een landschapsontwerp gemaakt dat aansluit bij de bijzondere kwaliteit van het landgoed Kernhem en het ontwikkelingsplan.

> volgende pagina