550 woningen

Opvallend bij dit project in Ypenburg is de typisch Nederlandse lineaire polderstructuur, waar de woningen naar het lijkt willekeurig in zijn geplaatst. In het stedebouwkundig plan is rekening gehouden met het omliggende landschap. Er is een gevarieerd dorpsbeeld ontstaan met wisselende rooilijnen, verspringende kappen en koppen, verschillende schakelingen van woningtypen.

Het project is in december 2008 afgerond.
 

> volgende pagina